TANDLÄKARSKRÄCK

Tandläkarskräck? Låt oss hjälpa dig!

5-10 % av befolkningen att gå till tandläkaren helt och hållet på grund av sin tandläkarskräck och ångest. För att göra det lättare för dig att ta kontakt med oss och övervinna din rädsla, så kan du vid första besöket endast komma in för ett samtal/konsultation. Då får du lära känna din tandläkare och kan få svar på alla dina frågor i en trygg och avslappnad miljö. Vi har lång erfarenhet av patienter med tandläkarskräck och kommer hjälpa dig att ta dig förbi rädslan och ångesten och mot god tandhälsa. Läs mer nedan.

VI SOM JOBBAR HÄRKONTAKTA OSS

Boka tid, info eller frågor

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

E-mail:

Telefonnummer:


Tandläkarskräck? Vi hjälper dig att övervinna rädslan

Vi har lång erfarenhet av att behandla patienter som lider av tandläkarskräck. Är du är rädd för att gå till tandläkaren? Du är inte är ensam. Vissa människor väntar många år mellan varje besök hos tandläkaren, även nu när modern tandvård kan utföras så gott som smärtfritt. Hos Stockholm Tandläkargrupp kan du känna dig säker på att behandlingen blir smärtfri och att du får mycket information innan och under behandlingen, har god kontroll och bestämmer över vilka behandlingar som ska utföras. Utöver den vanliga bedövningen, som oftast räcker för de flesta, erbjuder vi på Stockholm Tandläkargrupp lugnande medel och även narkos.

tandläkarskräck i stockholm

Vad är tandläkarskräck?

I de mest allvarliga fallen leder tandläkarskräck till att patienten helt undviker all typ av tandvård. Patienten kan lida av akut tandvärk, problem med intag av mat eller annat, men fortsätter att vägra att träffa en tandläkare.

  • Vissa människor med tandläkarskräck lyckas gå till tandläkaren, men då med allvarlig ångest.
  • Vissa patienter är rädda för särskilda delar av tandvården, som till exempel borrning, sprutor, lukt eller ljud.
  • Andra säger att de inte kan peka ut något särskilt de är rädda för – men att de är rädda för hela situationen.

En vanlig anledning till tandläkarskräck är rädslan för att bli utsatt för smärtsamma upplevelser som man inte har kontroll över. Det är inte ovanligt att personer med tandläkarskräck undviker samtal där tandläkare eller tandvård berörs, eller situationer där de står nära någon som påminner dem om tandläkaren. Det kan till exempel var oerhört stressigt för en förälder med tandläkarskräck att ta barnen till tandläkaren.

Hur vanligt är det med tandläkarskräck?

Undersökningar visar att 5 till 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige inte besöker tandläkaren regelbundet på grund av ångest och rädsla. Det betyder att det finns över en halv miljon vuxna i landet som inte går till tandläkaren på grund av tandläkarskräck eller fobi.

tandläkarskräck på östermalm

Hur uppstår tandläkarskräck?

Ångesten kan visa sig på många olika sätt. Ibland visar den sig när tandläkaren genomför en behandling (på grund av lukt, ljud, bilder) eller när du möter någon eller något som påminner dig om tandläkaren. För många blir det en ansträngning att läsa denna text. På samma sätt kan en kallelse till återkommande undersökning skapa stor rädsla. Tandläkarskräck kan visa sig både genom kroppsliga reaktioner (som svettiga händer, hjärtklappning, andningssvårigheter) och genom ångesttankar. Tandkarna är ofta mer eller mindre klara föreställningar om alla de hemska saker som kan hända hos tandläkaren. Ofta väcks gamla, obehagliga minnen till liv. Sammantaget skapar detta ett stort obehag som du helst vill undvika. Resultatet kan bli att personen helt undviker tandvård. Ju närmare det bokade mötet du kommer, desto värre blir rädslan och ångesten. Men om du bestämmer dig för att träffa tandläkaren så bör du veta att det inte är ovanligt att sova dåligt många dagar i förväg.

Tandläkarskräck skapar en ond cirkel

Tandläkarskräck gör att du ofta kommer in i en ond cirkel. Eftersom du är rädd undviker du tandvård, vilket i sin tur leder till sämre tänder och ett stort behov av tandvård. Inte sällan orsakar det smärta och problem när du tuggar mat. Personer med tandläkarskräck har vanligtvis väldigt god inblick i sin egen situation, och de skäms över det.
Men tandläkarskräcken eller ångesten blir sällan mindre eftersom du är medveten om ditt eget nederlag. När du har undvikit tandvård under lång tid är det vanligt att du även är rädd för att höra de dåliga nyheterna – särskilt om hur många hål i tänderna du har, vad som behöver göras och hur mycket det kostar. På så sätt fångas många i en ond cirkel.

Vad orsakar tandläkarskräck?

Mer än 70 procent av de som lider av tandläkarskräck kan koppla det till dåliga minnen av tandläkaren, vanligtvis från barndomen. Även om innehållet i minnena kan variera, har de ofta två saker gemensamt: smärta eller obehag och känslan av att inte ha kontroll över situationen.
Faktum är att trots att smärtsamma upplevelser i sig kan orsaka tandläkarskräck ökar sannolikheten för att utveckla problem drastiskt om du också känner att du saknar kontroll.

Detsamma gäller för kontrollförlust. Isolerat kan känsla av kontrollförlust leda till tandläkarskräck, men sannolikheten för att en sådan negativ erfarenhet kommer att utvecklas till tandläkarskräck ökar dramatiskt om det också varit i samband med något smärtsamt.

Men det finns också människor som lider av tandläkarskräck och säger att de aldrig någonsin upplevt något negativt hos tandläkaren – de har bara alltid varit rädda. Vissa berättar om föräldrar eller syskon som varit rädda, andra om vänner som berättat om förfärliga historier om tandläkaren. Tandläkarskräck kan också bli en del av andra rädslor.

Vad kan man göra åt tandläkarskräck?

Din skräck för tandläkaren kan behandlas. Gemensamt för de effektiva behandlingar som används i dag är att du på ett kontrollerat tillvägagångssätt utsätter dig för de situationer du fruktar. Tandläkaren, eventuellt i samarbete med psykologer, skapar en plan för hur behandlingen ska genomföras. En vanlig tandbehandling bryts upp i små bitar eller ”steg” som måste bemästras innan du fortsätter. Behandlingen är lyckad när patienten upplever kontroll över situationen och klarar av att gå till tandläkaren regelbundet. Ofta kan detta uppnås efter två till tre behandlingstimmar.
För de som inte vill gå igenom ett behandlingsprogram, och för de som inte tror att det kommer att vara tillräckligt för att övervinna rädslan, kan vi erbjuda lugnande mediciner före varje behandling.

Hur behandlas tandläkarskräck?

Det finns ett flertal olika tekniker för att hjälpa dig som patient att överkomma din tandläkarskräck; allt från lugnande mediciner, lustgas, narkos, varsam tandvård, samtalsterapi till hypnos. Hos oss finns kompetensen och vi har mångårig erfarenhet av att behandla patienter med svår tandläkarskräck.

Behandlingsfilosofi på Stockholm Tandläkargrupp

  • Vi börjar först med en enkel konsultation där du får träffa oss och berätta om din rädsla.
  •  Därefter tittar vi på ditt behandlingsbehov, går igenom de olika behandlingsalternativen och anpassar behandlingen efter dina behov/önskemål. I denna fas får du alltid ett skriftligt behandlings- och kostnadsförslag som du får ta ställning till i lugn och ro innan någon form av behandling startar.
  • Efter att vi tillsammans med dig lagt upp en tidsplan utförs behandlingen, i din egen takt, i en lugn och stressfri miljö.
  • Om du väljer att göra din behandling under narkos så kan, oftast, hela behandlingen utföras på en och samma gång. Du övervakas då kontinuerligt av vårt anestesiteam som består av läkare och sjuksköterskor med mångårig erfarenhet.

Kan vänner eller familj göra något?

Kunskap om vad rädsla för tandvård betyder är det första steget mot att övervinna den. Kom ihåg: den som lider av tandläkarskräck vet mycket väl att han eller hon borde gå till tandläkaren. Stötta personen att våga kontakta en tandläkare som har lång erfarenhet av att behandla tandläkarskräck . Det kan vara det som stoppar den onda cirkeln. Det är inte ovanligt att den första kontakten efter år av att ha undvikit tandläkaren initieras av en nära vän eller släkting. Det är viktigt att ge stöd och uppmuntran för att göra något åt sjukdomen, utan att trycka ner personen.

tandläkarskräck centrala stockholm

VÅRA BEHANDLINGAR


TANDBLEKNING

tandblekning göteborg

TANDIMPLANTAT

tandimplantat

ESTETISK TANDVÅRD

estetisk tandvård

SKALFASAD


TANDKRONA

tandkrona stockholm

TANDBRO

tandbro stockholm

Vi hjälper dig oftast inom 2 timmar från första kontakt.

Ring oss vid behov av akut tandvård!PRISER


Hos oss får du tandvård med högsta kvalitet till rimliga priser. Tandvård är idag inte så dyr som många kanske tror. Dessutom kan alla våra patienter få ekonomiskt stöd från försäkringskassan som gör behandlingen ännu billigare. Vi erbjuder också delbetalning till våra patienter via vår partner Resurs Bank.


MER OM VÅRA PRISER


LÅNGA ÖPPETTIDER


Vi har en tro på att tandvård ska vara tillgänglig på de tider som passar våra patienter, och inte tvärtom. Vi försöker så gott som det går att hjälpa patienter som har ont inom två timmar- sju dagar i veckan. Därför har vi långa öppettider och är också tillgängliga på helger och på helgdagar. Gå inte runt och ha ont i onödan – kontakta oss så hjälper vi dig.


VÅRA ÖPPETTIDER


RÄNTEFRI DELBETALNING


Ibland uppstår kostnader som man inte har räknat med. Tandläkarkostnader kan vara en sådan kostnad. Därför har vi förhandlat fram ett bra avtal för våra patienter som ger de möjligheten att delbetala sina kostnader hos oss via Resurs Bank. Vi gör en förhandsbedömning online, och sedan är det klart.


MER OM DELBETALNING

TANDLÄKARSKRÄCK?

Har du ont eller andra besvär i munnen/tänderna men vågar inte besöka tandläkaren? Våra tandläkare har erfarenheten och kunskapen som behövs för att hjälpa dig som är tandvårdsrädd. Vi erbjuder därför gratis konsultation angående din tandläkarskräck i en avslappnad och trygg miljö.


SOCIALA MEDIER

Följ oss i sociala medier!
Copyright Dental Care Nordica AB