PRISER

Få kvalitativ tandvård till rimliga priser

Stockholm Tandläkargrupps mål är att alltid kunna erbjuda dig rimliga priser och samtidigt leverera den bästa behandlingskvalitén. Vi är anslutna till försäkringskassan och omfattas av det statliga tandvårdsstödet, som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Vi erbjuder också ett flertal delbetalningslösningar för våra patienter. Fråga gärna personalen om vilka alternativ vi kan erbjuda just dig.

VI SOM JOBBAR HÄRKONTAKTA OSS

Boka tid, info eller frågor

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

E-mail:

Telefonnummer:


Statliga tandvårdsstödet

Alla personer som är bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 22 år rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet. Detta kan också gälla vissa personer som bor i Sverige men som inte anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. De personer som bor och studerar i Sverige men anses vara bosatta utomlands kan också ha rätt till stödet. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvårdsbidraget

Du kan använda bidraget för en undersökning av dina tänder på Stockholm Tandläkargrupp varje år. Och den 1 juli varje år förnyas ditt bidrag hos försäkringskassan. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare eller tandhygienist, utan din behandlare hos oss har koll på detta genom sitt journalsystem.

Bidragets storlek bestäms av din ålder. Se nedan:

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

 • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högskostnadsskyddet går automatiskt, och du som patient behöver aktivt inte göra någonting för denna ersättning.

Referenspriset

Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten. Observera att referenspriset oftast skiljer sig åt från tandläkarens faktiska priser. Tandläkaren är heller inte bunden att följa referenspriset. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre, men oavsett detta utgår försäkringskassan alltid från de statliga referenspriserna. Nedan hittar du Stockholm Tandläkargrupps tandvårdspriser.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

– Du som patient måste betala kostnader enligt referenspriser upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr enligt referenspriser ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 och högre kr enligt referenspriser ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. Här måste tandläkaren / tandhygienisten göra en bedömning. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen.

Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation

VÅRA BEHANDLINGAR


TANDIMPLANTAT

tandimplantat

SKALFASAD


TANDKRONA

tandkrona stockholm

TANDBRO

tandbro stockholm

Priser Stockholm Tandläkargrupp

Åtgärdsnr Namn Ditt belopp under 3000 kr* Ditt belopp 3000 – 15000 kr* Ditt belopp över 15000 kr*
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 413 124
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 390 390 80
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 600 360 192
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 28 8
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 470 235 71
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 480 144
401 Tanduttagning, en tand 1100 598 246
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3500 1845 687
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 850 470 204
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1190 633 242
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1490 745 224
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6600 3735 1730

Vi hjälper dig oftast inom 2 timmar från första kontakt.

Ring oss vid behov av akut tandvård!PRISER


Hos oss får du tandvård med högsta kvalitet till rimliga priser. Tandvård är idag inte så dyr som många kanske tror. Dessutom kan alla våra patienter få ekonomiskt stöd från försäkringskassan som gör behandlingen ännu billigare. Vi erbjuder också delbetalning till våra patienter via vår partner Resurs Bank.


MER OM VÅRA PRISER


LÅNGA ÖPPETTIDER


Vi har en tro på att tandvård ska vara tillgänglig på de tider som passar våra patienter, och inte tvärtom. Vi försöker så gott som det går att hjälpa patienter som har ont inom två timmar- sju dagar i veckan. Därför har vi långa öppettider och är också tillgängliga på helger och på helgdagar. Gå inte runt och ha ont i onödan – kontakta oss så hjälper vi dig.


VÅRA ÖPPETTIDER


RÄNTEFRI DELBETALNING


Ibland uppstår kostnader som man inte har räknat med. Tandläkarkostnader kan vara en sådan kostnad. Därför har vi förhandlat fram ett bra avtal för våra patienter som ger de möjligheten att delbetala sina kostnader hos oss via Resurs Bank. Vi gör en förhandsbedömning online, och sedan är det klart.


MER OM DELBETALNING

TANDLÄKARSKRÄCK?

Har du ont eller andra besvär i munnen/tänderna men vågar inte besöka tandläkaren? Våra tandläkare har erfarenheten och kunskapen som behövs för att hjälpa dig som är tandvårdsrädd. Vi erbjuder därför gratis konsultation angående din tandläkarskräck i en avslappnad och trygg miljö.


SOCIALA MEDIER

Följ oss i sociala medier!
Copyright Dental Care Nordica AB